Wojciech Skoblewski

ABC DATA TEAM / ABC Data S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:32
-00:55:30
+00:23:50
3105 2610
M30 : 1124
3 3
144 / 326
-00:33:44
+00:20:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii