Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:43
-00:34:02
+00:45:57
6592 1461
278 / 293
-00:27:19
+00:35:48
01:19:40
-00:28:35
+00:49:47
6353 1480
251 / 268
-00:22:13
+00:43:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii