Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:25
-00:32:23
+00:36:31
5640 1775
K20 : 416
195 / 234
-00:16:38
+00:34:03
01:03:04
-00:46:58
+00:32:22
5600 1611
K20 : 437
169 / 227
-00:25:14
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii