Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:12
-00:31:36
+00:37:18
5759 1844
K16 : 37
39 / 49
-00:14:29
+00:27:24
01:05:44
-00:44:18
+00:35:02
6089 1872
K20 : 502
51 / 66
-00:28:05
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii