Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:03
-00:47:59
+00:31:21
5378 3889
M30 : 1619
235 / 329
-00:29:38
+00:25:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii