Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:49
-00:40:13
+00:39:07
6705 2268
K30 : 1038
300 / 337
-00:30:44
+00:31:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii