Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:38
-00:55:56
+00:21:01
2025 1915
73 / 247
-00:33:19
+00:17:15
00:49:20
-00:59:25
+00:20:34
1285 1223
33 / 151
-00:34:31
+00:12:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii