Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:16
-00:49:46
+00:29:34
4939 3676
M30 : 1541
225 / 326
-00:28:00
+00:26:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii