Ewa Urbańska

SUCHARY Z SAHARY / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:23:36
-56:21:29
+00:44:27
698 313
K40 : 98
372 1
18 / 21
-00:10:16
+00:33:57
01:08:06
-00:35:13
+00:38:25
5499 1842
K40 : 527
891 5
146 / 161
-00:14:41
+00:28:29
01:10:22
-00:29:26
+00:39:28
5987 1980
K40 : 497
799 2
152 / 173
-00:16:36
+00:35:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii