Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:11
-00:31:28
+00:39:59
4005 1243
K45 : 180
137 / 157
-00:18:30
+00:29:29
01:21:58
-00:14:26
+00:50:27
3824 1332
K45 : 204
135 / 135
+00:43:53
01:25:00
-00:08:58
+00:51:26
2456 844
K40 : 299
98 / 98
+00:47:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii