Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:00
-00:08:58
+00:51:26
2456 844
K40 : 299
98 / 98
+00:47:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii