Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:18
-00:47:27
+00:32:32
4716 4095
92 / 139
-00:20:22
+00:28:31
01:06:15
-00:42:00
+00:36:22
5085 4219
106 / 136
-00:20:32
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii