Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:22
-00:33:26
+00:35:28
5505 1693
K20 : 402
694 648
192 / 234
-00:17:41
+00:33:00
01:06:54
-00:43:08
+00:36:12
6292 1990
K20 : 533
473 387
200 / 227
-00:21:24
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii