michał chyłkowski

ŻANDARMERIA WOJSKOWA
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:45:41
-01:00:53
+00:16:04
684 655 1
26 / 316
-00:45:20
+00:11:12
00:49:15
-00:59:30
+00:20:29
1261 1200 1
42 / 246
-00:37:29
+00:09:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii