Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:03
-00:40:16
+00:33:22
4789 1430
K40 : 418
164 / 198
-00:17:21
+00:25:46
01:03:15
-00:36:33
+00:32:21
4917 1365
K40 : 342
164 / 209
-00:16:51
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii