Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:01
-00:44:01
+00:35:19
6146 4241
M30 : 1753
275 / 326
-00:22:15
+00:32:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii