Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:09
-00:44:53
+00:34:27
5991 4174
M30 : 1727
195 / 247
-00:23:19
+00:27:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii