Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:37
-00:45:25
+00:33:55
5891 1760
K30 : 813
262 / 326
-00:23:39
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii