Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:12
-00:32:46
+00:27:38
1621 411
K40 : 150
88 / 121
-00:17:00
+00:24:09
01:07:52
-00:35:27
+00:38:11
5471 1819
K30 : 740
210 / 232
-00:25:24
+00:32:07
01:04:37
-00:45:25
+00:33:55
5891 1760
K30 : 813
262 / 326
-00:23:39
+00:30:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii