Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:20:06
-00:19:42
+00:49:12
6573 2355
K40 : 596
946 917
209 / 209
+00:44:21
01:24:47
-00:25:15
+00:54:05
7380 2746
K40 : 654
688 583
249 / 250
-00:25:10
+00:48:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii