Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:07
-00:45:55
+00:33:25
5801 4092
M30 : 1694
185 / 247
-00:24:21
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii