Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:14
-00:37:48
+00:41:32
6936 2426
K30 : 1118
313 / 337
-00:28:19
+00:34:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii