Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:02
-00:40:13
+00:38:09
5370 987
195 / 236
-00:25:00
+00:26:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii