Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:29
-00:48:33
+00:30:47
5234 3825
M20 : 760
71 / 98
-00:14:08
+00:27:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii