Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:46:46
+00:32:34
5648 1631
K40 : 369
228 / 289
-00:43:21
+00:32:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii