Tadeusz Walendykiewicz

Tede-Auto-Części / Tede-Auto-Części
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:37:03
-01:07:19
+00:05:42
25 24
M30 : 12
1 1
1 / 332
-01:02:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii