Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:08
-00:38:14
+00:34:47
6193 1811
K20 : 481
96 / 128
-00:15:38
+00:31:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii