Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:45
-00:35:37
+00:37:24
6676 2086
K40 : 413
268 / 310
-00:15:59
+00:31:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii