Anna Zdort

TKKF NON IRON
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:46:55
-00:57:27
+00:15:34
747 43
K40 : 7
1
30 / 310
-00:37:49
+00:09:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii