Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:06
-00:31:16
+00:41:45
7348 2485
K20 : 662
220 / 236
-00:10:05
+00:33:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii