Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:10
-00:38:12
+00:34:49
6199 1816
K40 : 357
149 / 189
-00:21:27
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii