Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:42
-00:36:40
+00:36:21
6500 1981
K40 : 390
186 / 227
-00:16:15
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii