Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:40
-00:27:42
+00:45:19
7692 2723
K20 : 728
229 / 236
-00:06:31
+00:37:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii