Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:40
-00:29:22
+00:49:58
7314 2694
K30 : 1240
323 / 326
-00:07:36
+00:46:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii