Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:07
-00:48:08
+00:30:14
3928 499
163 / 260
-00:37:19
+00:25:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii