Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:25
-01:09:50
+00:08:32
36 33
1 / 159
-00:54:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii