Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:32
-00:34:50
+00:38:11
6816 2161
K30 : 1022
305 / 360
-00:22:58
+00:38:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii