Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:28
-00:41:54
+00:31:07
5364 1370
K40 : 269
192 / 270
-00:27:07
+00:23:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii