Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:54
-00:28:28
+00:44:33
7637 2681
K20 : 718
226 / 236
-00:07:17
+00:36:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii