Albert Gosik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:18
-00:49:04
+00:23:57
3033 2592
M20 : 527
97 95
89 / 260
-00:40:21
+00:21:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii