Karol Bogucki

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:26
-00:36:56
+00:36:05
6443 4491
M20 : 879
257 251
134 / 176
-00:14:27
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii