Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:09
-01:05:13
+00:07:48
82 3
K20 : 2
2 / 110
-00:44:32
+00:06:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii