Elżbieta Pańczyk

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / m.st. Warszawa
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:23
-00:39:59
+00:33:02
5782 1579
K20 : 418
1 13
88 / 128
-00:17:23
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii