Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:44
-00:37:31
+00:40:51
5696 4566
233 / 260
-00:26:42
+00:35:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii