Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:37:34
+00:35:27
6338 1900
K40 : 376
151 / 189
-00:20:49
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii