Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:15
-00:39:07
+00:33:54
6001 4292
M20 : 846
185 / 236
-00:17:56
+00:26:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii