Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:52
-00:32:30
+00:40:31
7183 2379
K40 : 477
204 / 227
-00:12:05
+00:33:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii