Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:40
-00:39:42
+00:33:19
5848 1618
K40 : 313
56 / 79
-00:34:17
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii