Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:52
-00:35:30
+00:37:31
6693 2093
K40 : 416
269 / 310
-00:15:52
+00:31:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii