Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:43
-00:40:39
+00:32:22
5653 1512
K40 : 296
159 / 227
-00:20:14
+00:25:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii